Puttningsövning2

 

TLR Intro

Syftet med TLR Intro är att vara ett stöd för golfklubben vad gäller utbildning av den stora volym av tävlingsledare som ansvarar för vanliga tävlingar på klubben, dvs tävlingsledaren på golfklubben som vill hjälpa till men inte vill bli expert. Nya GIT Tävling är huvudämnet, som vi sedan kompletterar med många regel- och tävlingspraktiska frågor som benämns ”det regelpraktiska”. Själva spelreglerna i regelboken utlämnas nästan helt.

De tävlingsledare som sedan vill fördjupa sin kunskap går vidare till TLR 1 och TLR 2.


Efter TLR Intro ska kursdeltagarna kunna sköta en golftävling på klubbnivå i GIT och samtidigt vara lite orienterad runt handicap, scorekort, tävlingsbestämmelser, lokala regler, etc.

Utbildarna bör helst vara två, varav en med tävlings- och en med GIT-inriktning. Upplägget beskrivs noga i lärarhandledningen.

Utbildningsmaterialet för det regelpraktiska är presentationen som läraren undervisar utifrån och bakgrundstexten med fakta. Utbildningsmaterialet för Nya GIT Tävling innehåller korta instruktionsfilmer, en testklubb att träna i samt själva ”manualen” – GIT Onlinehjälpen.


Tidsåtgången för hela TLR Intro bör vara 7-8 timmar, som lämpligtvis delas upp på 2-3 tillfällen. Allt material som behövs för TLR Intro finns att tillgå på SGF:s hemsida helt utan kostnad.

Klubbars tävlingskommittéer kan med hjälp av TLR Intro träna sina tävlingsledare till en lagom nivå.

 

Någon kurs i distriktets regi är i nuläget inte möjligt, varför klubbarna själva får svara för utbildningen internt eller tillsammans med någon annan klubb.