Trädkrona

Kommunikation

 

Kommunikation mellan klubb och distrikt är viktigt liksom den mellan distrikt och förbund. Genom det dokument som vi kallar Samverkanprocessen vill vi ge en beskrivning av ett arbetssätt och en belysning av hur den demokratiska processen är uppbyggd. Obs. att bilden är en principskiss, varför enskilda datum och årtal varierar år från år.

 

Denna process är också en del i SöGDF:s Verksamhetsplan.