Bäste läsare. Då Östergötlands GDF inte såg sig ha någon möjlighet att anta utmaningen (Loke Cup) i år, (2017) tog SöGDF's styrelse beslut att inte ha någon tävling i år.

 

Loke Cup logga

Loke cup är en tävling som kommer gå i sann Ryder cup-anda.

Södermanland har utmanat Östergötland i matchspel.

 

Lördagen den 13 februari antogs utmaningen.

 

 

 • 9/3 kallelse till informationsmöte har gått ut till klubbarna, mötet hålls den 31/3 på Södertuna slott.
 • 31/3 Mötet genomfört i mycket positiv anda. Nu kör vi. Mer information följer. Här finner du gällande Tävlingsmanual 
 • 24/4 Så har vi då en reklamfilm för Loke cup klart. Se filmen här. Kompletterande information om anmälningsförfarande kommer under vecka 17.
 • 29/4 Anmälan till Loke Cup, så här går det till;

Samtliga klubbar i Sörmlands Golfdistrikt har under våren fått ta del av Tävlingsmanualen för Loke cup. Hälften av klubbarna har haft representanter med på informationsmötet på Södertuna slott i slutet på mars och ytterligare några har önskat och fått kompletterande information.Det är nu dags att påbörja anmälningsförfarandet och så här går det till:

 

Börja med att läsa tävlingsmanualen ordentligt, därefter

1.       Kontakta din hemmaklubb, klubbarna kan ha olika förfaranden om hur uttagningen går till.

2.       Klubben anmäler max fyra spelare enligt anvisningarna i manualen på av lagledaren tillhandahållen blankett, optimalt är två herrar och två damer. Blanketten mailas via Sögdf’s kansli ut till ansvariga i klubbarna. Anmälan skall vara lagledaren tillhanda senast 2016-06-15.

3.       Efterhand som anmälningarna kommer in läggs samtliga spelare i en ”bank”, lagledaren tar därefter ut laget med så jämn representation som möjligt med hänsyn till klubbar, kön och hcp. Vi kan alltså inte garantera spel för alla anmälda.

För ytterligare information, läs tävlingsmanualen som finns tillgänglig på Sögdf’s hemsida under fliken Loke Cup

 

Observera att anmälan innebär att spelaren godkänner och ställer upp på de villkor och regler som anges i tävlingsmanualen.

 

Loke Cup är en ny tävling där arrangemanget och upplevelsen är lika viktiga som själva tävlingen, lagledningen tillsammans med klubbchefen i på Nyköpings Gk jobbar hårt för att hitta sponsorer för att få ytterligare dimension till det hela. Efterhand som avtal träffas lägger vi ut kompletterande information på denna sida.

Till sist, vi har spelat in en liten reklamfilm om tävlingen, titta gärna på den.

Lördagen den 24 september är det match!

 

Välkommen till Loke Cup och höstens stora begivenhet!

 

Hälsar

Anette och Göran

 

 • 20/5 Kort status från Loke cup; de första anmälningarna har börjat trilla in och vi kan med glädje berätta att första sponsoravtalet undertecknats, vi jobbar vidare och ser fram emot fler. Den som vill eller känner någon som kan tänkas sponsra Lag Sörmland ta kontakt med Anette eller Göran. 
 • 29/6 Avstämningsmöte på Nyköpings GK. Spelarsammanställning och sponsorer går in i slutfasen. Reviderad tävlingsmanual (rödmarkerad text).
 • 30/8 Avstämningsmöte på Nyköpings GK. Slipa på de sista detaljerna runt tävlingsdagen.
 • 4/9 Möte med spelarna på Nyköpings GK. Spelarna fick chans till en inspelsrunda på förmiddagen som följdes av mötet kl 16.00. Information om tävling och bakgrund, utdelning av tröjor. Inom den närmsta veckan sätts laget som samtidigt informeras.
 • 18/9 Lagen från både södermanland och Östergötland är klara. Idag gick information ut till spelarna om matchindelningen. Vandringspriset har visats upp vilket är skänkt av Boo & Ingalill Nilsson.
 • Tidsschema Tävlingsdagen
 • Intervju i P4 Sörmland med Gary Cosford.
 • 26/9 Nu tackar Loke cup för sig för denna gång. En oförglömlig dag och vi vill rikta ett stort, varmt tack till alla som medverkat för att få till denna tävling. Vi rekommenderar att gå in och kolla Nyköping gk´s fina hemsida och bildspelet som finns under Loke cup.

         Åter igen, Tack!

         Varma hälsningar Anette & Göran

 

 

 

 

Lars Nordin

 

 

 

 

 

Tournament Director

Lars Nordin

070-376 78 37

lars.e.nordin@telia.com

 

 

Göran Westerberg

Lagledare

Göran Westerberg

072-523 66 01 

gor60wes@gmail.com

Anette Westerberg

Lagkapten

Anette Westerberg

070-342 61 75

westerberg.nettan@gmail.com 

 

 

 

 

 

Sponsorer:

 
Mätec

 

Logga_HufvudGruppen

 

Logga_MF BYGG SMIDE

       
 Golfbollen_nu    LoggaPreemLokeCup