Slopebild

SLOPE - BANVÄRDERING

Förbundsstyrelsen i SGF har under hösten 2015 beslutat att en ny organisationsmodell för banvärdering skall införas.

Beslutet innebär att ansvaret för banvärderingar från och med 2016 övergår från distriktsförbunden till SGF centralt. Organisationen byggs upp kring 7 banvärderingsteam, som täcker lika många geografiska regioner. Centralt på SGF jobbar Birgitta Ljung och Håkan Stålbro och också SGF’s bankonsulenter som stöd och resurs för de regionala teamen ute i landet. I SGF’s ansvar ingår också att sörja för kompetensutveckling och seminarier i ämnet banvärdering.

Genom regionsindelningen skapas underlag för 5 – 6 banvärderingar per år och team, vilket bedöms vara ett minimum för att upprätthålla kompetensen i teamen.

 

För vår del i SöGDF kommer vi att tillhöra region 3, bestående av Örebro, Södermanland, Värmland och Västmanland.

Regionansvarig är Rune Andersson, tillhörande Stjernfors GC i Örebro Län.

Runes kontaktuppgifter:

Vidar och Annicka Norén från SöGDF och Flens GK (se bild och kontaktuppgifter nedan), kommer att fortsätta med banvärderingsarbetet och ingår således i det regionala team som kommer att värdera SöGDF-tillhörande banor, vilket känns bra att vi genom detta har lokal representation i gruppen.

  

Mer om banvärderingar finns att läsa på www.golf.se under Regler och handicap/För klubb och tävlingsledare/Banvärdering.

 

 

Vidar Norén

Vidar Norén
070-33 99 194

 

 

Annicka Noren

Annicka Norén

070-635 25 78