Utbildning_träning6

 

 

 

GOLFENS LEDARUTBILDNING 1 (GL1)

Till Golfäventyret har man tagit fram en ledarutbildning som då blir den nya varianten av GL1. Den är uppdelad i två delar, en praktiskt och en fördjupning. Den praktiska delen är på ca sex timmar och ger ledaren en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen.

 

Målet är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Man har valt att kalla denna utbildning GL1 Praktik.

 

Del två är en fördjupning där innehållet kommer att dels förklara mer ingående den praktiska delen och dels ta upp ämnen som har med ledarskapet att göra. I upplägget ingår att det finns en period då ledaren är aktiv i verksamheten efter den har gått GL1 Praktik. Skälet är enkelt, ledaren behöver ha lite erfarenhet innan han/hon går vidare med GL1 Fördjupning. Med det innehåll som GL1 Praktik har är det naturligt att man först vänder sig till tränaren på sin klubb.  

 

GL1 schematisk beskrivning

 

Datum för GL1 Praktik:  13 april 2019. 

 

 

Plats: Salems GK

 

Kursledare är Robert Karlsson, PGA

 

GL1 Fördjupning bör genomföras först efter att deltagarna hunnit göra praktik ute på klubbarna.

I nuläget har inte SöGDF för avsikt att arrangera detta i distriktets regi. Finns intresse hjälper vi till med att kommunicera var och när dessa utbildningstillfällen äger rum.

 

Litteratur (tillhandahålles av kursledningen)

 

Kursavgifter och måltider

 

Att tänka på: Att klä sig efter vädret. Vi är både ute och inne.
Ta med några klubbor som Du trivs med. Tips förslagsvis järn 7 och pitching wedge.

 

Anmälningsförfarande.

 

Pressen om Golfäventyret.

 

SGF:s produktion av instruktionsfilmer.

 

Golf i skolan.

 

Så här såg det ut 2016

 

Och så här 2017.

 

Mer info om GL 1 Praktik.

 

Så skriver man på SGF's hemsida