Puttningsövning2

 

TÄVLINGSLEDNING OCH REGLER 1

Kursen fulltäcknad 2018

 

Utbildningen syftar till att ge funktionärer en bra kunskap och förmåga att arbeta i en tävlingsledning för tävlingar på klubbnivå.
Steg 1 (scrolla ned en bit på sidan) utgör dessutom en plattform för den som vill förkovra sig ytterligare och genom olika steg arbeta i tävlingsledningar på högre nivå.
Kursupplägget omfattar fyra avsnitt (totalt c:a 15 timmar) som beskriver och handlar om olika genomföranden av en golftävlings tre delar:

  • Före tävlingen
  • Under tävlingen
  • Efter tävlingen

Hur omsätter vi de tre delarna i tävlingen i praktiskt arbete på banan? Vilka förberedelser måste göras för att kunna genomföra tävlingen operativt på banan?

 

OBS. Nedanstående info som berör regelfrågor kan Du h o p p a  ö v e r  d e n n a  g å n g  då upplägget blir mer fokuserat på själva tävlingen och dess genomförande. Under söndagen kompletteras utbildningen med träning i verktyget GIT Tävling under ledning av Christoffer Hedlund, SGF. Därför bör Du denna dag ta med Dig en laptop alternativt surfplatta för att hänga med i de olika momenten.

 

Utbildningsmaterial för TLR 1 (enligt SGFs anvisningar finns det mesta materialet i digital form):  

 

Tryckt material tillkommer först år 2019: 

 

Fr.o.m. 2019 utkommer en ny upplaga av Spel och tävlingshandboken,  varför utbildningsåret 2018 ägnas mer åt hur själva en tävling skall läggas upp och genomföras.

 

 

Utbildningstillfällen 2018 (OBS. Detta är en tvådagarskurs)!

 

Kursdatum Tider
17 mars Kl. 09.00 - 17.00
18 mars Kl. 09.00 - 17.00

 

Kursen fulltäcknad

 

Kursavgifter och måltider.

 

Kursledare: Vidar Norén och Thomas E Andersson.

 

Kursplats: Eskilstuna Golfklubb

 

Anmälningsförfarande.

 

 

Karriärstrappa för tävlingsledare.