Sörmlandsbana2

Nytt från Sörmlandsidrotten

 

SörmlandsidrottenPå denna sida finner Du Nyheter från Sörmlandsidrotten (SISU). Vi har också samlat på oss några länkar från andra distrikt som vi hoppas kan komma till användning vid t.ex. ansökan om verksamhetsbidrag.

 

Vill Du veta mer om möjligheterna att få bidrag till Din verksamhet ute i klubben finns här några som Du kan besöka. 

 

 

BIDRAGSMÖJLIGHETER

På Ordförandekonferensen den 3 oktober 2015 togs frågan upp att klubbarna överlag är dåliga på att söka bidrag till sin verksamhet. Här måste vi bli bättre. Kontakta någon av Sörmlandidrottens konsulenter. De hjälper gärna till och berättar vilka blanketter som skall fyllas i och när underlagen skall skickas in. Se gärna följande länk på SISU:s hemsida

En annan viktig länk att känna till är IdrottOnline med LOK-rapportering.

 

Idrottslyftet - Pengar till klubben.

 

Andra möjligheter att få bidrag är att kontakta Leader Södermanland och Leader Kustlinjen.

Skånes Bidragsbibel

Västergötlands Bidragsbibel

Östergötlands Bidragsbibel

 

 

 

 

SISU_Idrottsutbildarna

 

Kursutbud 2019 (Länk aktualiseras när kurskatalogen är klar)

 

VALBEREDNINGEN
- En nyckel till framgång

 

 

 

 

Kriterier för ordinarie verksamhetsbidrag SDF