Fördelning av 2016 års tävlingar


Lördagen den 28 november äger mötet om fördelning av 2016 års tävlingar rum på Hotel Malmköping, Malmköping. Till detta möte kallas klubbarnas tävlingsansvariga inom SöGDF. Separat kallelse kommer inom kort.
Om Du som ny tävlingsledare vill veta mer om hur upplägget är kontaktar Du Ulf Lengberg, TKO. 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2015-10-24 14:34