Resultat från Hösttouren 2015


Nu finns alla resultat presenterade under Hösttouren och alla priser kommer att distribueras

till respektive klubbs TL den 28 november 2015.


Skriven av:
Lars-Göran Jensen
Datum:
2015-10-30 18:59