Höstårsmötet 2015 genomfört
Den 24 november hölls så Höstårsmötet som var välbesökt. Distriktsordföranden Mikael Larsson hälsade samtliga välkomna och innan han formellt öppnade mötet lämnade han över ordet till Göran Westerberg, Strands Golfklubb för att informera om planerna att eventuellt starta en typ Ryder Cup tävling 2016 där ena laget består av spelare från vårt distrikt och det andra från ett annat närliggande distrikt (ej fastställt). Samtliga deltagare tyckte det var en spännande presentation och såg med intresse fram emot att få veta mer när alla formaliteter och tävlingsbestämmelser har godkänts, vilket förhoppningsvis kan ske vid årsskiftet. Namnet på tävlingen är dock bestämt till: Loke Cup.

Så satte årsmötet igång och alla formaliteter klarades av snabbt för att komma till de olika valen. Mikael Larsson omvaldes till distriktets ordförande på ett år, medan Hans Gardehall, Ulf Lengberg, Christina Pernvi och Jan Vinger omvaldes på två år. Övriga val enligt Valberedningens förslag.

 

Ny ordförande i Valberedningen efter Jörgen Ödfjäll, som avsagt sig omval, valdes Ove Randberg, Torshälla GK.

 

Beslut:

Att sänka årsavgiften per klubbmedlem till kr. 20:- mot tidigare kr. 25:-.

Att anta den presenterade Verksamhetsplanen 2016.

 

För mer detaljerad information hänvisas till kommande årsmötesprotokoll.

 

Nedan några bilder från Höstårsmötet.

 

Årsmötesdeltagare

 

Årsmötesdeltagare

 

Årsmötesdeltagare

 

Göran Westerberg, Strands GK

 Göran Westerberg, Strands GK presenterar en tävlingsidé mellan distrikt.

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2015-11-24 22:58