Vårårsmötet 2016 genomfört på Blommenhof Hotel Nyköping
Lördagen den 21 mars samlades huvudsakligen ordförandena i distriktets golfklubbar till Vårårsmöte på Blommenhof Hotel Nyköping. Dock föregicks det av en Ordförandekonferens på förmiddagen till vilken Gunnar Håkansson, Generalsekreterare i SGF var inbjuden för att berätta om vad som händer i golfsverige och vilka mål man satt upp. Vi fick en liten förhandsinformation om vad som är på gång och vilka tankar man har för att realisera dessa mål, då denna punkt kommer att behandlas på Förbundsmötet i april.

Det övergripande målet är att "vi skall ha välmående golfanläggningar med attraktiv verksamhet och en ekonomi i balans för såväl medlemmar, gäster som medarbetare".

Sedan gav han exempel på vilka mål, av vilka de flesta är mätbara, fram till år 2020 som berör golfklubben, golfspelet, golfspelaren, golfledarna och Golfen&Samhället. En mer detaljerad dokumentation kommer att finnas tillgänglig efter Förbundsmötet.

 

Innan Vårårsmötet formellt öppnades efter lunchen skedde utdelning av 2 st Guld-, 3 st Silver och 3 st Bronsmärken till personer som uppnått erforderliga poäng i golfens tjänst. Guldmärket, som förutom själva märket, berättigar också innehavaren till fritt spel på distriktets golfklubbar.

 

Asta Holm, Valberedningen inom SGF, var inbjuden att informera om dels hur man jobbar med de olika distrikten i vårt avlånga land dels turerna kring förberedelserna att nominera kandidater till förestående FM. Det var mycket uppskattat bland mötesdeltagarna.

 

Vårårsmötet leddes av Björn Zetterlund, Strängnäs Golfklubb som med van hand betade av punkt för punkt. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes liksom att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

Innan årsmötesförhandlingarna avslutades informerade Hans Gardehall, vice ordförande i distriktsstyrelsen, om den gemensamma ansökan till Länstyrelsen för användning av golfbilar som han för närvarande arbetar med och förbereder. 

 

Vårårsmötet avslutades av Mikael Larsson, distriktsordförande genom att tacka för förtroendet samt önska att golfsäsongen snart kommer igång igen.

 

Bilder från lördagens program

Gunnar Håkansson

Gunnar Håkansson, SGF

 

Gunnar Håkansson och Mikael Larsson

Gunnar Håkansson och Mikael Larsson

 

Årsmötesdeltagare

Mötesdeltagare

 

Peter Eriksson, Torshälla Golfklubb

Peter Eriksson, Torshälla GK får sitt Guldmärke.

 

Viksbergs GK_silver_bronsmärke

Stellan Pihlemark stand-in för Margareta Friskytt

som erhöll Guldmärket.

 

Rolf Johansson, Stallarholmen, Silvermärke

Rolf Johansson, Stallarholmens GK erhöll Silvermärket.

 

Silvermärken_Strands GK

Karin Ekström, Strands GK, stand-in för 2 st

Silvermärken.

 

Lars Grufman mottar Bronsmärket

Lars Grufman, Ordförande i Kallfors GK erhöll Bronsmärket.

 

Jan Vinger, Juniorkommittén, stipendiater

Jan Vinger med två Juniorstipendium 2015 i handen.

Värdiga ungdomsstipendiater är Amelie Sigemar och Filip Meinking

som kommer att få sina utmärkelser vid ett senare tillfälle.

 

Här kommer namnen på de personer som erhöll SöGDF:s märken:

Guldmärke och frikort:
Peter Eriksson Torshälla GK och 
Margareta Friskytt Viksbergs GK. 

 

Silvermärken

Rolf Johansson, Stallarholmens GK, Helen Karlsson och Ulla Omberg, Strands GK, 

 

Bronsmärken
Lars Grufman, Kallfors GK, Lisen Nyman och Bennie Nilsson, Viksbergs GK

 

 

 

 

 

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2016-03-19 16:49