Distriktsstyrelsen gör Jul- och Nyårsuppehåll
Onsdagen den 6 december sammanträdde distriktsstyrelsen för sista gången 2017. Mycket handlade om ekonomi, vad som bestämts på Höstårsmötet, men också om den senaste Erfa träffen med samtliga distrikt i Sverige. Det mötet hölls den 24 november i Sollentuna. Det var en mycket ambitiös agenda:

  • Verksamhetsinriktning 2019-2020;
  • FS sammanfattning av höstens klubbmöten i GDF;
  • Kort sammanfattning från 21 GDF;
  • Övergripande synpunkter på processen (samverkanprocess mellan GK, GDF och SGF);
  • Juniorutveckling fortsättning från Omberg;
  • Valberedning;
  • Golfens IT-system, omvärldsutveckling och tankar på nyutveckling;

Här kommer en fullödig återkoppling till ovanstående GDF-möte.

 

Asta Holm, Valberedningen i SGF (för bl.a. Södermanland), passade på att skicka en hälsning till samtliga klubbar i vårt distrikt att "har ni förslag på lämpliga kandidater att ingå i en framtida Förbundsstyrelse för SGF är ni välkomna att lämna dessa till mig. Om personen ifråga har särskilt intresse och kunskap inom miljöfrågor är detta en klar fördel".

 

Verksamhetsseminarier 2018

Du har väl inte glömt att anmäla Dig och Dina styrelseledamöter till nästa års Verksamhetsseminarier. Dessa kommer att omfatta frågor om GIT och framtiden, Players 1st, breddidrottsutveckling, Golfnyttan, IT-säkerhet, bana & miljö samt juniorutveckling. Mer info här.

 

Förbundsmötet 2018 äger rum den 22 april i Sollentuna.

 

När samtliga punkter på distriktsstyrelsens föredragningslista var avklarade återstod en viktig punkt för ordföranden Mikael Larsson, nämligen att tacka av Christina Pernvi och Jan Vinger för sina fina och gedigna insatser inom sina respektive ansvarighetsområden.

 

Därefter önskades en God Jul och Gott Nytt År och denna hälsning vidarebefordras till samtliga som läser detta inslag på distriktets hemsida.

 

Christina Pernvi Avtackning

Christina Pernvi, Domaransvarig

 

Jan Vinger Avtackning

Jan Vinger, Ungdomsansvarig


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2017-12-08 11:19