Vårsårsmötet - förändringar med anledning av pandemin


Med anledning av rådande pandemi, och nedanstående rekommendationer från SGF, har SöGDF beslutat följande:


Att endast genomföra själva årsmötesförhandlingarna, och att ställa in övriga programpunkter på "Golftinget" 
Årsmötet beräknas ta 30-60 minuter. Start 10:30
 

 

SGF rekommenderar att GDF-styrelserna ska överväga om vårårsmötena kan genomföras enligt plan eller bör skjutas upp.

 

I beslutet, beakta följande:

 • GDF-styrelsen kan besluta att skjuta upp vårårsmötet till ett senare tillfälle baserat på följande bedömningsunderlag:

  a)  den lokala och allmänna utvecklingen vad gäller coronaviruset,
  b)  behovet av att välja representant(er) till Förbundsmötet 2020 samt genomgång och ställningstagande till ärenden på Förbundsmötet, och
  c)  vad som i övrigt måste beslutas på mötet, dvs om agendan rymmer viktiga frågor som val till styrelsen eller revisor, eller andra väsentliga och tidskritiska beslut för verksamheten 2020.

  Om GDF-styrelsen efter en värdering av punkterna a-c ställt mot konsekvenserna av inte genomföra mötet (se mer under punkten 5) finner att mötet ska skjutas upp, måste klubbarna omgående informeras om detta skriftligen (e-post). GDF-styrelsen ska därefter kalla till ett nytt årsmöte vid senare tidpunkt under våren.

 • Vad gäller antalet deltagare har varje golfklubb enligt GDF-stadgarna rätt att delta med två ombud. SGF rekommenderar emellertid att GDF-styrelsen i kallelsen uppmanar klubbarna att delta med ett ombud.

 • Ett ombud får representera sin egen klubb, men inte annan klubb (fullmaktsröstning är inte tillåten).

 • Årsmötet är beslutsfört med de klubbar som är närvarande på plats på mötet. Det finns inte någon regel i GDF:s stadgar om ett minsta antal närvarande för beslutsförhet.

 • Huvudregeln är att alla ombud ska delta på plats. Stadgarna förbjuder inte att ombud deltar via telefon, men detta måste godkännas av mötet när röstlängden fastställs.

 • SGF rekommenderar GDF att direktsända mötet med ljud och bild (tex via Facebook eller Instagram).


Skriven av:
Paul Anderson
Datum:
2020-03-16 15:27