I enlighet med SGF:s förslag till FM i april 2016 om "Ändring av mallstadgarna för golfdistriktsförbunden" finns protokollen från distriktsstyrelsemötena nedan.

 


pdf
Styrelseprotokoll
2022-09-01
pdf
Styrelseprotokoll
2022-09-01
pdf
Styrelseprotokoll
2022-09-01
pdf
Styrelseprotokoll
2022-03-16
pdf
Styrelseprotokoll
2022-03-16
pdf
Styrelseprotokoll
2021-12-10
pdf
Styrelseprotokoll
2021-12-10
pdf
Styrelseprotokoll
2021-03-11
pdf
Styrelseprotokoll
2020-09-18
pdf
Styrelseprotokoll
2020-09-18
pdf
Styrelseprotokoll
2020-09-18
pdf
Styrelseprotokoll
2020-09-18
pdf
Styrelseprotokoll
2020-09-18
pdf
Styrelseprotokoll
2020-09-18
pdf
Styrelseprotokoll
2020-09-18