Nedan på denna sida hittar Du namnen på de personer i distriktet som genom åren erhållit SöGDF:s utmärkelser i tre olika valörer, guld, silver eller brons. 

 

Kriterierna för att få dessa fina utmärkelser finns som bilaga efter SöGDF:s stadgar.

 

Sammanfattning:

 

Utmärkelserna är:

Rockslagsmärke i guld (RMG)

Rockslagsmärke i silver (RMS)

Rockslagsmärke i brons (RMB)

 

Den som tilldelats RMG erhåller kort för fritt spel inom distriktet livslångt (max fem gånger per bana och år), dock gäller alltid den besökta klubbens egna bestämmelser.

 

Den som tilldelats RMS erhåller kort för fritt spel inom distriktet för de fem följande åren, (max tre gånger per bana), dock gäller alltid den besökta klubbens egna bestämmelser.

 

 


xlsx
Utmärkelser
2018-11-29
xlsx
Utmärkelser
2018-09-12