Som de flesta vet så kommer golfreglerna att ändras inför säsongen 2019. SöGDF är måna om att samtliga medlemmar i anslutna klubbar ska få kunskap och information om de nya reglerna så snart de finns tillgängliga. Av den anledningen har SöGDF skickat ut en skrivelse till samtliga klubbar i vilken de uppmanas att se över intresse och behov av utbildning inför utrullningen av de nya reglerna.

 

Se skrivelsen här

 

SöGDF är också i behov av personer som är intresserade av att bli distriktsdomare. För mer information kontakta Håkan Norling, ordförande Regel- och handicapkommittén.