Inför säsongen 2023 kommer nästa uppdatering av regleverket för golfspel. Reglerna översätts för tillfället till de olika språken och kommer i fortsättningen mestadels att finnas tillgängliga digitalt.

 

SöGDF är också i behov av personer som är intresserade av att bli distriktsdomare. För mer information kontakta ordförande Regel- och handicapkommittén.