Nya golfregler 2019

Nya golfregler 2023

Inför säsongen 2023 kommer golfreglerna åter att uppdateras. Under sommaren/hösten kommer en grupp personer i golfförbundets regelkommitté att arbeta med översättningen till svenska. För aktuell information se Golf.se