SöGDF Styrelse

 

Styrelsen och övriga funktionärer utses vid Höstårsmötet varje år. Röstberättigade är distriktets klubbar.

 

Mikael Larsson

Mikael Larsson

Ordförande


0157 43 01 40

mikael.larsson@flen.se 

 

 

  

 

Hans Gardehall

Hans Gardehall
Vice ordförande och Ekonomi

 

0708 594540

hans.gardehall@live.se

 

 

 

 

Matts Spångberg

Matts Spångberg

Sekreterare


0730 78 30 72
matts.spangberg@tebab.com

 

 

 

 

 

 Jan Vinger

Jan Vinger
Junior & Elit

 

0706711719 

jan.vinger@gmail.com 

 

 

Domare Håkan Norling

Håkan Norling
Domare

 

0730-699096

hakan.norling@hotmail.com 

 

 

Ulf Lengberg_nytt

Ulf Lengberg

Tävling


0707741687

u.lengberg@gmail.com

 

 

Paul Andersson

Paul Anderson

Utbildning & web

 

0737-28 66 86

paul.anderson@gundogs.nu

 

 

Valberedning

Ove Randberg 
(sammankallande),

Monica Falk
Vakant

 

 

 

 

Revisor
Staffan Ek 


Revisorsuppleant
Kurt Wallin

 

 

 

 

Juridiska kommittén

Asta Holm, 070-894 49 11
Bo Johansson, 0150-528 75
Klas Engdahl, 0155-267 161
Elena Perrone Öqvist