Spelarutveckling

Knattar

Så här kan det börja, knattekurs/golfkul en vårdag.

 

Breddläger

Breddläger är vårt namn på endagsläger för spelare i åldern 9 - 15 år som vill träffa golfare i samma ålder från olika klubbar.

Ett normalt läger börjar på förmiddagen med diverse övningar i närheten av klubbhuset, på eftermiddagen spelar vi på banan. En egenavgift på 200:- per deltagare tas ut för att täcka mat och banhyra. Max 50 deltagare per läger. Anmälan görs via juniorledare/pro på din klubb, max 5 deltagare per klubb och läger.

 

2022 års läger

 

  • xx/x           ej beslutat ännu

Länk till inbjudan och detaljer kommer här

 

Ansvarig breddläger, 2022

Johan Tärnström, johan@adagolf.se 0708-584256

 

 

 

 

Fokus

10 år senare, fokus på målet inte på hindren.

 

 

Team Södermanland

Till Team Södermanland får ca 16 lovande golfungdomar inbjudan till under senhösten för kommande säsong. Här handlar det om att ge lovande och motiverade golfungdomar chansen att träna med likasinnade även över vintern.

Teamet består 2022 av 4 flickor och 12 pojkar.

Vi delar in teamet i två grupper a 9 resp 7 spelare per grupp för att ta vårt ansvar och inte samla för många personer samtidigt.

Uttagningen grundar sig främst på inspelade rankingpoäng och handikapputveckling, för de yngre tittar vi på utvecklingen två år tillbaka och för de äldre tre år tillbaka, ett enskilt bra eller dåligt år fäller inte avgörande om man bjuds in eller inte utan det är flerårstrenden som är styrande.

 

 

Aktiviteter för Team Södermanland 2021/2022

 

Datum Aktivitet Plats
14/11 Fys & Golfträning - båda grupperna Friskis & Svettis, Golflounge Södertälje
11/12 Fys & Golfträning - grupp Yngre Friskis & Svettis, Golflounge Södertälje
18/12 Fys & Golfträning - grupp Äldre Friskis & Svettis, Golflounge Södertälje
27/12 Fys & Golfträning - grupp Yngre Friskis & Svettis, Golflounge Södertälje
28/12 Fys & Golfträning - grupp Äldre Friskis & Svettis, Golflounge Södertälje
15/1 Fys & Golfträning - grupp Yngre Friskis & Svettis, Golflounge Södertälje
29/1 Fys & Golfträning - grupp Äldre Friskis & Svettis, Golflounge Södertälje
5/2 Fys & Golfträning - grupp Yngre Friskis & Svettis, Golflounge Södertälje
6/2 Fys & Golfträning - grupp Äldre Friskis & Svettis, Golflounge Södertälje
12/3 Fys & Golfträning - grupp Yngre Friskis & Svettis, Golflounge Södertälje
13/3  Fys & Golfträning - grupp Äldre  Friskis & Svettis, Golflounge Södertälje

 

Bra dokument:

- Fysträning

 

Ansvarig Team Södermanland, 2022

Johan Tärnström, johan@adagolf.se, 0708-584256

 

 

SGF Super Camp 

Varje år i augusti/september erbjuder svenska golfförbundet varje distrikt ett antal platser till regionala läger. Målgruppen är spelare 14 - 15 år. De uttagna träffas 3 ggr, en helg i oktober, en heldag i januari/februari och en helg i maj. Distriktet fördelar våra tilldelade platser innan träffen i oktober därefter sköter SGF all kommunikation med spelarna för träff 2 o 3. 

Vintersäsongen 2022 skickar vi 3 tjejer och 5 killar från Södermanland. Distriktscoach som följer med på lägren denna vinter är Victor Tärnström.

  

 

Stipendier

Distriktsförbund, golfklubb eller annan intressent kan vilja dela ut stipendier till ungdom/junior som har visat extraordinär förmåga socialt, idrottsligt eller på annat sätt varit extra betydelsefull för stipendieutdelaren.

 

Eftersom i princip alla juniorer är amatörer så måste stipendieutdelaren förhålla sig till SGF:s regler för stipendier till amatörer som sammanfattas i följande tre punkter:

1. Tilldelningen får inte enbart bygga på idrottsliga meriter.

2. Stipendiet ska förvaltas av hemmaklubben.
3. Stipendiet får enbart användas för att täcka tävlingskostnader och övriga golfrelaterade aktiviteter