Puttningsövning2

 

TÄVLINGSLEDNING OCH REGLER 1

Utbildningen syftar till att ge funktionärer en bra kunskap och förmåga att arbeta i en tävlingsledning för tävlingar på klubbnivå. 

Steg 1 (scrolla ned en bit på sidan) utgör dessutom en plattform för den som vill förkovra sig ytterligare och genom olika steg arbeta i tävlingsledningar på högre nivå.
Kursupplägget omfattar fyra avsnitt (totalt c:a 15 timmar) som beskriver och handlar om olika genomföranden av en golftävlings tre delar:

  • Före tävlingen
  • Under tävlingen
  • Efter tävlingen

Hur omsätter vi de tre delarna i tävlingen i praktiskt arbete på banan? Vilka förberedelser måste göras för att kunna genomföra tävlingen operativt på banan?

 

OBS. att vi fr.o.m. 2019 kommer att få nya golfregler. Det innebär att vi kommer att behöva se över hur utbildningen i Tävlingsledning och Regler skall utformas inför golfsäsongen 2019. 

 

 

Låter denna text stå kvar för eventuell justering när vi vet mer hur utbildningsåret 2019 skall se ut. 

Utbildningsmaterial för TLR 1 (enligt SGFs anvisningar finns det mesta materialet i digital form):  

 

Tryckt material tillkommer först år 2019: 

 

Fr.o.m. 2019 utkommer en ny upplaga av Spel och tävlingshandboken,  varför utbildningsåret 2018 ägnas mer åt hur själva en tävling skall läggas upp och genomföras.

 

 

Utbildningstillfällen 2019

 

Kursdatum Tider
   
   

 

 

Kursavgifter och måltider.

 

Kursledare:

 

Kursplats:

 

Anmälningsförfarande.

 

 

Karriärstrappa för tävlingsledare.