Frontbild 

VÄLKOMMEN TILL SÖDERMANLANDS GOLFFÖRBUND

Vår uppgift är att ge service och stödja klubbarnas verksamhet. Vi skall också genomföra olika seriespel, utbilda klubbarnas funktionärer på ett bra sätt, organisera domar- regel- och handicapfrågor samt kanske den viktigaste uppgiften att komplettera och underlätta klubbarnas arbete med unga golfspelare i spelarutveckling och tävlingsverksamhet. SöGDF har dessutom ansvaret för att distriktets banor slopas kontinuerligt enligt gällande regler i EGA/USGA.Aktuellt

Nyheter

Månadens insändare   2017-01-12 20:44
I Svensk Golf nr 10, 2016 omnämns Södermanland i positiva tongångar. En insändare, Jennie L, önskar tillsammans med sin sambo spela minst en gång per vecka och efterlyser golfklubbar som arrangerar öppna tävlingar. Hon tar Södermanlands golfdistrikt som...
Läs mer...


Tidigare nyheter...