GIT Tävling

GIT Tävling

 

Inför 2019 års tävlingsverksamhet är det viktigt att komma igång med GIT Tävling och nyheterna i systemet. 

Kursen lämpar sig  för de som vill lära sig grunderna för att lägga upp och för att genomföra en tävling. 

PC-vana är önskvärt.

 

SGF ställer upp med lärare för ett deltagarantal på mellan 10-12 personer för utbildningstillfället . Deltagaren medtar egen bärbar PC (iPad går också) medan arrangören ordnar lokal med internetuppkoppling samt lättare förtäring.

 

 

Utbildningstillfällen 2019 

 

6/4.

 

Genomgång av nyheterna i GIT-tävling och möjlighet till fördjupning 

 

Kursplats: Åda Golf & Country Club. ca 5 timmar 

 

Kursledare: Christoffer Hedlund, Utbildning & IT-samordnare GIT, SGF.

 

Kursavgift: 500:- per person. I detta pris ingår fika och en landgång eller motsvarande.

 

För att kursupplägget skall bli så bra och givande som möjligt för deltagarna har vi begränsat antalet per utbildningstillfälle till max. 12 personer.  

 

Anmälningsförfarande.