Välkommen till en ny sida som handlar om Klubbrådgivare och dennes verksamhetsområde. 

Så här står det på SGF:s hemsida:

SGF erbjuder ett komplett team för rådgivning och verksamhetsutveckling av golfklubbar och anläggningar. Dels via regionindelade klubbrådgivare som arbetar med tillväxtprogrammet ute på fältet, dels genom den centrala staben på SGF:s kansli som är experter inom områden som juridik, försäkring, skatter och avtal.

 

Anders Hammarström är distriktets klubbrådgivare. Här är hans kontaktuppgifter:

Anders Hammarström

Anders Hammarström, Klubbrådgivare 

 

I distriktsstyrelsen står också Paul Anderson Utbildningsledare (ULD) till förfogande för att ett möte med Anders kan komma till stånd. 

 

   

Så här börjar Anders Hammarström inför sitt nya uppdrag i SöGDF:

Jag, Anders Hammarström, är Södermanlands nye Klubbrådgivare, efter Matz Bengtsson. Som en bra start både för mig och inför säsong vill jag och mina konsulentkollegor bjuda in er till en ERFA-TRÄFF:

 

Temat är ”Min roll i teamet för klubbens bästa” och är adresserat till ALLA anställda eller entreprenörer på klubben, Banchefer, Klubbchefer, banarbetare, kanslister, tränare, krögare. Självklart är även intresserade styrelsemedlemmar välkomna.

 

Vi kommer att lyfta vikten av att samarbeta för hela klubben, hur varje anställd och del av verksamhet och anläggning skapar en helhet som ska generera nöjda medlemmar och kunder, oavsett om det gäller dig som jobbar på kansli, bana eller med junior- och medlemsträning. Vi kommer också att få ta del av innebörden av GEO- certifiering, inte enbart en miljöcertifiering, utan hur klubben jobbar med miljöfrågor ur ett helhetstänk.

 

Passa därför på att anmäla dig och så många arbetskamrater som möjligt till en intressant och värdefull dag för er klubbs framtid, hur ni tillsammans kan skapa ett starkt team. Anmälan gör du till mig, Calle eller Johanna, enligt inbjudan.

 

Med vänlig hälsning

 

Anders Hammarström

Klubbrådgivare

 

Här finner Du Inbjudan till ERFA-träff som äger rum tisdagen den 4 april i Eskiltuna GK:s klubbrum.

 

 

 

 

Kommentarer från vår tidigare Klubbrådgivare Matz Bengtsson:

 

"Mina intryck från ERFA-träffen är att det var ett positivt möte med många bra diskussioner under dagen. Vi är glada att ca 40 personer tog sig tid att komma. Det var första gången som klubbrådgivare, juniorkonsulent (Josefin Eriksson) och bankonsulent tillsammans genomförde en ERFA-träff. Till mötet kom i första hand banpersonal, men även ett fåtal styrelseledamöter, klubbchefer och tränare var på plats.

 

Calle Lönnberg pratade bl.a. om sina erfarenheter från att ha varit med och jobbat under Ryder Cup.

Josefin Eriksson presenterade hur man som klubb kan jobba med juniorutveckling.

Jag själv presenterade klubbrådgivningen och hur vi arbetar. Bl.a. visades det nya verktyget för medlemsundersökningar Golfspelaren i Centrum.

Mötet avslutades med att Björn af Klercker och Marcus Lutteman från Katrineholms GK presenterade sin Challenge Tour tävling.

 

Vi i rådgivningsteamet har efter träffen gjort en utvärdering där vi framförallt diskuterade format för framtidens träffar. Hur de kan utvecklas och i vilka konstellationer klubbarna kan tänkas vilja träffas".