SöGDF Styrelse

 

Styrelsen och övriga funktionärer utses vid Höstårsmötet varje år. Röstberättigade är distriktets klubbar.

 

Mikael Larsson

Mikael Larsson

Ordförande


015743 01 40

mikael.larsson@flen.se 

 

 

  

 

Hans Gardehall

Hans Gardehall
Vice ordförande och Ekonomi

 

0708594540

hans.gardehall@live.se

 

 

 

 

Lill Ingvarsson

Lill Ingvarsson

Sekreterare


0704944717
lill.ingvarsson@telia.com

 

 

 

 

 

Jan Vinger

Jan Vinger
Junior & Elit

 

0706711719

jan.vinger@gmail.com

 

 

Christina Pernvi

Christina Pernvi
Domare

 

0705136646

christina.pernvi@telia.com

 

 

Ulf Lengberg_nytt

Ulf Lengberg

Tävling


0707741687

u.lengberg@gmail.com

 

 

Björn Janhagen

Björn Janhagen

Utbildning

 

0703460085

bjorn.janhagen@gmail.com

 

 

Valberedning

Ove Randberg 
(sammankallande),

Monica Falk
Lars Hultström

 

 

 

 

Revisor
Staffan Ek 


Revisorsuppleant
Kurt Wallin

 

 

 

 

Juridiska kommittén

Asta Holm, 070-894 49 11
Bo Johansson, 0150-528 75
Klas Engdahl, 0155-267 161
Elena Perrone Öqvist