Blomster

INTRODUKTIONSKORT/SAMVERKAN INOM SöGDF

Policy Södermanlands GDFs Introduktionskort

Vad gäller vid nyttjande av introduktionskort
-Besök ska föranmälas (senast dagen innan spel).
-Kontakt skall tas med aktuell klubb för att klara ut vilka regler som gäller för gästspel den aktuella dagen och om det finns möjlighet att få spela på introduktionskortet.
-Kort gäller alla veckodagar, dock inte i samband med tävlingsspel.
-Alla klubbar skall behandla gästande spelare med dessa kort lika.

 

Tillgängliga kort i SöGDF
1, Distriktskort (styrelseledamöter) ingen begränsning till ett visst antal speltillfällen/bana och år. (fr.o.m. 2017 på prov i GIT i det digitala formatet)
2, Distriktskort (funktionärer och domare) gäller för tre speltillfällen/bana och år. (fr.o.m. 2017 på prov i GIT i det digitala formatet)
3, Klubbstyrelsekort gäller för fem speltillfällen/bana och år. Ett kort per klubb utfärdas.
4, Klubbjuniorkort gäller för en ledare och tre juniorer och för tre speltillfällen/bana och år.

Borttappade/förlorade kort kan inte ersättas under löpande säsong.

Denna policy överensstämmer med SGFs policy för introduktionskort som fastställdes av Förbundsmötet 2010.

 

Syftet med introduktionskort är
-att öka samverkan inom olika verksamheter i distriktet,
-att stärka alla klubbar och dess verksamhet,
-att öka erfarenhetsutbytet mellan klubbar,
-att lära av varandra
-att stimulera ideellt arbete på klubbarna och i distriktet.
En klubb eller anläggning kan välja att stå utanför utbytet och anmäler då detta till SöGDFs kansli. En klubb som väljer att stå utanför utbytet erhåller då inga kort.