Blomster

INTRODUKTIONSKORT / SAMVERKAN INOM SöGDF

Samverkan inom olika verksamheter i distriktet bidrar till att stärka alla klubbar och dess verksamheter. Med denna utgångspunkt beslutade årsmötet 2011-03-19 att samverkan skall ske i följande tre områden:

 

  1. Distriktskort gäller för tre spel/bana och år (fr.o.m. 2017 på prov i GIT i det digitala formatet); 
  2. Klubbstyrelsekort gäller för fem spel/bana och år. Ett kort per klubb utfärdas;
  3. Klubbjuniorkort gäller för 1 ledare och 3 juniorer och för tre spel/bana och år;

 

Korten gäller alla veckodagar, dock inte i samband med tävlingsspel.


De distriktskort som styrelseledamöterna i SöGDF förfogar över, finns fr.o.m. golfsäsongen 2017 på prov i GIT, således endast i det digitala formatet. Ingen begränsning till ett visst antal spel/bana.


Borttappade/förlorade kort kan inte ersättas under löpande säsong.

 

Alla klubbar skall behandla gästande spelare med dessa kort lika. I det fall klubb väljer att inte ingå i detta samarbete, frånsäger sig klubb rätten att medverka i av distriktet arrangerad verksamhet enligt nedan:

a) Seriespel

b) Sörmlandsutbytet