Blomster

INTRODUKTIONSKORT/SAMVERKAN INOM SöGDF

Syftet med introduktionskort är 
- att öka samverkan inom olika verksamheter i distriktet,
- att stärka alla klubbar och dess verksamhet,
- att öka erfarenhetsutbytet mellan klubbar, 
- att lära av varandra
- att stimulera ideellt arbete på klubbarna och i distriktet.

 

Tillgängliga kort i SöGDF 
1. Distriktskort (styrelseledamöter) ingen begränsning till ett visst antal speltillfällen/bana och år. (fr.o.m. 2017 på prov i GIT i det digitala formatet)
2. Distriktskort (funktionärer och domare) gäller för tre speltillfällen/bana och år. (fr.o.m. 2017 på prov i GIT i det digitala formatet)
3. Klubbstyrelsekort gäller för fem speltillfällen/bana och år. Ett kort per klubb utfärdas.
4. Klubbjuniorkort gäller för en ledare och tre juniorer och för tre speltillfällen/bana och år.

 

Vad gäller vid nyttjande av introduktionskort
- Besök ska föranmälas (senast dagen innan spel). 
- Kontakt skall tas med aktuell klubb för att klara ut vilka regler som gäller för gästspel den aktuella dagen och om det finns möjlighet att få spela på introduktionskortet.
- Kort gäller alla veckodagar, dock inte i samband med tävlingsspel.
- Alla klubbar skall behandla gästande spelare med dessa kort lika.

 

Borttappade/förlorade kort kan inte ersättas under löpande säsong.

Generellt gäller att inga innehavare av SGFs Introduktionskort tilldelas distriktskort. Denna policy överensstämmer med SGFs policy för introduktionskort som fastställdes av Förbundsmötet 2010.

 

En klubb eller anläggning kan välja att stå utanför utbytet och anmäler då detta till SöGDFs kansli. En klubb som väljer att stå utanför utbytet erhåller då inga kort och frånsäger sig även rätten att medverka i av distriktet arrangerad verksamhet (i enlighet med beslut på årsmötet 2011-03-19) enligt nedan:
a) Seriespel
b) Sörmlandsutbytet