Hösttouren RedovisningKlass Deltagare


Exempel på ifyllande av rapporteringstabellen

Klass Deltagare
A-klass 35
B-klass 30
C-klass 25
Summa 90*20 = 1800

Vad ska framgå?
A) Redovisa antalet deltagare klassvis.
B) Klubbarna betalar pengarna snarast (betalas till SöGDFs bankgironr 5264-6460) enligt arrangörsanvisningarna.