Nedan arkiveras olika typer av dokumentformat med uppgifter om när dokumenten skapades.
Efter verksamhetsårets slut flyttas filer som ej är aktuella till TKs arkiv. Se fliken "Arkiv".

 


pdf
Tävling
2021-09-22
pdf
Tävling
2021-07-15
pdf
Tävling
2021-04-30
pdf
Tävling
2021-03-25
xls
Tävling
2021-02-01
pdf
Tävling
2022-01-14
pdf
Tävling
2021-01-27