Nedan arkiveras olika typer av dokumentformat med uppgifter om när dokumenten skapades.
Efter verksamhetsårets slut flyttas filer som ej är aktuella till TKs arkiv. Se fliken "Arkiv".

 


pdf
Tävling
2022-05-28
pdf
Tävling
2022-03-28
pdf
Tävling
2021-09-22
pdf
Tävling
2022-04-28
pdf
Tävling
2022-06-19
pdf
Tävling
2022-06-20
xls
Tävling
2021-02-01