Nedan arkiveras olika typer av dokumentformat med uppgifter om när dokumenten skapades.