Golfträning

Fotograf Thomas Kihlman, Linköping


Utbildningsplan

Genom samarbete med Svenska Golfförbundet och SISU vill och skall SöGDF bistå distriktets klubbar med relevant utbildning i syfte att höja kompetensen för att man därigenom skall kunna hantera golfverksamheten på ett så bra sätt som möjligt. Samarbetet innebär också möjligheter att utforma nya former för utbildningsverksamheten.
Målgruppen är distriktets golfklubbar, deras personal, ideella ledare och aktiva golfspelare.

Distriktet vill också uppmuntra att respektive klubb upprättar egna utbildningsplaner vari framgår deras utbildningsbehov.

 

Tonvikten läggs på följande kurser:

  • Golfledarutbildning (GL1) Praktik;
  • Tävlingsledning och Regler Steg 1 (TLR1);
  • Tävlingsledning och Regler Steg 2 (TLR2) - Domarutbildning;
  • Nya GIT Tävling;

 

Kursavgifter för samtliga utbildningar utom Domarutbildningen (TLR2) ovan är kr. 600:- per person och då ingår måltider vid heldag och lättare förtäring vid halvdag samt kurslitteratur.

Då distriktet kommer att ansöka om bidrag för Golfäventyret hos SGF med 300:- per deltagare för GL1 Praktik kommer givetvis kursavgiften att reduceras med motsvarande summa. Regleras efter att kursen genomförts. 

 

Generell information

Inför vare ny utbildningsperiod (oftast februari - maj)  tillfrågas under hösten året innan tänkbara kursledare och preliminära datum fastställs. Ett kursprogram med information om kursens innehåll och upplägg upprättas. Parallellt med denna planering pågår distriktets budgetarbete. När allt är klart presenteras kursmaterialet senast under december månad för samtliga klubbar i form av mail till:

  • klubbadress;
  • ordförande;
  • utbildningsansvarig på klubben;

Gå gärna in på respektive flik och studera de olika kursuppläggen.

 

Till sist, välkommen till 2018 års kursverksamhet.