Dropp 

Regel- och Handicap-kommittén har hand om Årsrevision och Lokala regler i Södermanlands Golfförbund

 

2017 års handicap revision

Nu är det hög tid  att göra årets handicap revision ute på klubbarna. Idag har hälften av Sörmlands Golfklubbar gjort revisionen och skickat informationen om antal höjningar och sänkningar. Regel- och Handicap kommittén har också fått några frågor om ändringar för spelare i handicap grupp 1. 

Under de kommande veckorna hoppas vi att alla klubbar gör revision av sina spelare och skickar in resultaten.

 

Lokala regler Nyhet 2017

Boll som oavsiktligt rubbas på green

I avvaktan på nästa regelrevision har R&A och USGA infört en lokal regel som utesluter plikt för en golfspelare som av misstag rubbar sin boll eller bollmarkering på green.  För att förändringen ska gälla måste dock varje tävlingsledning eller golfklubb införa den i sina lokala regler. 

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

 

Glöm inte att som varje år skicka in klubbens lokala regler  till Södermanlands Golfförbunds Regel- och Handicapkommitté för godkännande.

 

 Håkan Norling

Ordförande

Håkan Norling

hakan.norling@hotmail.com

Kjell Fäldt

Ledamot 

Kjell Fäldt

Vidar Norén

Ledamot

Vidar Norén