GL1 Praktik för distriktets ungdomsledare


För en dryg månad sedan hölls golfledarutbildningen GL1 Praktik för distriktets ungdomsledare med Robert Karlsson, klubbchef på Nacka Golfklubb. Här kan Du se några rörliga bilder från denna något blåsiga söndag i april. Se även tidigare reportage.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2015-05-18 14:47