2015 års Ordförandekonferens genomförd
Den 2-3 oktober genomfördes Ordförandekonferens som först startade med golf på Vidbynäs GC för att sedan fortsätta på fredagskvällen på hotell Skogshöjd med mingel, prisutdelning och en gemensam middag. 

 

Sten Björnson, Vidbynäs GC

Ordförandegolfen vanns i år av Sten Björnson, Vidbynäs GC som lovat att se till att det prestigefyllda vandringspriset kommer att stå på en framskjuten plats på klubben. Sammanlagt deltog 15 spelare i ett vackert men mycket blåsigt höstväder. 

 

Resultat Ordförandegolfen

 

Lördagsmorgonen startade med att Valberedningen med Jörgen Ödfjäll i spetsen mötte de närvarande klubbordföranden.

 

Därefter tog själva konferensen vid där Mikael Larsson, distriktsordföranden hälsade samtliga välkomna och särskilt dagens första gästföreläsare Gunnar Håkansson, Generalsekreterare i SGF särskilt välkommen. Ämnet för dagen var Golfens utmaningar 2018.

Fokuset är att fånga upp det som känns riktigt och angeläget.

 

SGF:s Generalsekreterare Gunnar Håkansson

 

Gunnar började dock med att berätta om vad som hänt inom mediaverksamheten d.v.s. uppdelningen mellan golf.se och Nya sgf.golf.se, det senare väldigt nytt och under utveckling. Han uppmanade konferensdeltagarna att besöka sidan och gärna komma med förbättringsförslag. 

 

Verksamhetsinriktningen kommer att vara indelad enligt en intressemodell, med mål för:

  • Golfklubben
  • Golfspelet
  • Golfspelarna
  • Golfledarna
  • Golfen & Samhället

 

Stefan Bengtsson, ledamot i Förbundsstyrelsen, SGF

Här tog Stefan Bengtsson, styrelseledamot i Förbundsstyrelsen vid och berörde de utmaningar och möjligheter som finns och vad vi skall göra framöver och vilka våra mål skall vara och vilka prioriteringar som skall göras för att nå målen.

Våren 2016 skall FM fatta beslut om en ny långsiktsplan för tiden 2017-2018.

 

Under bådas föredragningar gavs tillfälle till att ställa frågor vilket var mycket uppskattat.

 

Jan Vinger, distriktets junioransvarig

 

Nästa punkt på agendan var Juniorverksamheten 2015 och som vanligt levererade Jan Vinger en mycket fin och genomarbetad lägesrapport. Denna kommer att distribueras till samtliga klubbordföranden, varför vi inte tar upp innehållet i detta sammanhang. Dock skall nämnas att materialet upptar också en uppmaning (läs hemläxa) till klubbansvariga att på allvar gå igenom de frågeställningar som Jan belyser och betonar - allt för att få en så god, meningsfull och utvecklande juniorverksamhet som möjligt.

 

Jan Vinger, SöGDF:s junioransvarig

 

Som övriga punkter tog Mikael Larsson upp detta med att klubbarna är överlag dåliga på att söka bidrag till sin verksamhet. Här måste vi bli bättre, varför frågan kommer att tas upp med SISU för hjälp. Under tiden hänvisas till följande länk på SISU:s hemsida.

 

Andra möjligheter att få bidrag är att kontakta Leader Södermanland och Leader Kustlinjen.

 

Björn Janhagen, ULD noterade önskemål om att försöka genomföra en tävlingsledarkurs riktade till personer i klubbarna som är intresserade att bli tävlingsledare eller funktionärer där fokuset är det praktiska inför, under och efter en en klubbtävling, således ganska fritt från regelresonemang o.dyl. Förslagsställaren menade att det finns ett sådant behov ute bland klubbarna.

I övrigt kommer kursprogrammet 2016 att innehålla i princip samma kurser som i år. Mer info under hösten.

 

Avslutningsvis tackade distriktsordföranden Mikael Larsson för en givande förmiddag och hoppades att det var en tillfällighet att endast hälften av SöGDF:s klubbordföranden var på plats när så viktiga framtidsfrågor behandlades.

                           


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2015-10-04 19:18