Årsmöteshandlingar finns nu på hemsidan


Vill genom denna notis meddela att Årsmöteshandlingarna även nu finns tillgängliga på hemsidan. Dessa har också skickats till ordförandena i respektive klubb liksom klubbarnas infoadress via mail. Dessutom har ordföranden i Valberedningen liksom distriktsstyrelsen erhållit materialet.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2015-11-10 22:05