Hösttouren reviderade Tävlingsbestämmelser


Reviderade tävlingsbestämmelser är nu inlagda och innehåller ändringar enligt de nya golfreglerna.


Skriven av:
Lars-Göran Jensen
Datum:
2016-02-24 10:58