Ny organisationsmodell för banvärdering


SLOPE - BANVÄRDERING

Förbundsstyrelsen i SGF har under hösten 2015 beslutat att en ny organisationsmodell för banvärdering skall införas.

Beslutet innebär att ansvaret för banvärderingar från och med 2016 övergår från distriktsförbunden till SGF centralt. Organisationen byggs upp kring 7 banvärderingsteam, som täcker lika många geografiska regioner. Centralt på SGF jobbar Birgitta Ljung och Roar Hagen och också SGF’s bankonsulenter som stöd och resurs för de regionala teamen ute i landet. I SGF’s ansvar ingår också att sörja för kompetensutveckling och seminarier i ämnet banvärdering.

Genom regionsindelningen skapas underlag för 5 – 6 banvärderingar per år och team, vilket bedöms vara ett minimum för att upprätthålla kompetensen i teamen.

 

För vår del i SöGDF kommer vi att tillhöra region 3, bestående av Örebro, Södermanland, Värmland och Västmanland.

Regionansvarig är Rune Andersson, tillhörande Stjernfors GC i Örebro Län.

Runes kontaktuppgifter:

Vidar Norén från SöGDF och Flens GK, kommer att fortsätta med banvärderingsarbetet och ingår således i det regionala team som kommer att värdera SöGDF-tillhörande banor, vilket känns bra att vi genom detta har en lokal representation i gruppen.

 

I dokumentet ”SöGDF Slopeplan” framgår slopestatusen på våra banor och också när respektive bana skall slopas nästa gång, förutsatt att inga förändringar som fordrar omslopning görs.

 

Mer om banvärderingar finns att läsa på www.golf.se under Regler och handicap/För klubb och tävlingsledare/Banvärdering.

 

2016-04-07

Hans Gardehall

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2016-04-07 15:13