Utbildning i GIT Tävling genomförd
Tisdagen den 3 maj genomfördes den sista av årets kurser i SöGDF:s regi. Totalt 19 deltagare representerande 6 olika klubbar i distriktet tog chansen att gå utbildningen under ledning av Christoffer Hedlund, SGF. Kursen var upplagd på så sätt att 10 deltog i Pass 1 kl. 13.00 - 16.30 medan Pass 2 kl. 18.00 - 19.30 samlade 9 st. Det var rivstart från början med uppkoppling mot nätet och utdelning av lösenord och sedan var man inne och lade upp fingerade tävlingar. Det märktes att Christoffer lett sådana kurser tidigare, då han gav mängder med tips på hur man hanterar de olika avsnitten för att tävling med alla dess villkor skall ta form och publiceras.

 

GIT Tävling fortsätter att utvecklas och förbättras, varför det är viktigt att, när man väl lärt sig grunderna, fortsätter att använda detta på klubben. Ju mer man använder verktyget ju mer säker blir man och kommer ihåg de olika stegen. Det borde ligga i varje klubbs intresse att sända åtminstone blivande TL till dessa kurser.

 

Som ULD:are hoppas jag att minst lika många kommer till nästa års GIT Tävling utbildning. Får se om jag kan få Christoffer att komma till oss igen.

 

Nedan några bilder från de båda passen.

 

GIT Tävling

 

GIT Tävling

Christoffer Hedlund, kursledare från SGF


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2016-05-17 00:24