Ytterligare en film av Troed Troedsson
Troed Troedsson är mycket produktiv. Nu kommer han med ytterligare en film om vad vi i klubbar och distrikt bör fundera över för att hänga med i golfarnas ändrade spelvanor. 

Film nr 3. 
På SGF:s hemsida finns också filmer som presenterats på årets Verksamhetseminarier.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2014-05-09 17:19