Nu finns handlingarna till Höstårsmötet på hemsidan
Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut genom kansliets på måndag, men redan nu finns de tillgängliga på hemsidan. Förutom föredragningslista finns bl.a. Valberedningens förslag och förslag till Verksamhetsplan för 2017.

Höstårsmötet äger som tidigare meddelats rum tisdagen den 22 november kl. 18.30 på Hedenlunda Slott utanför Flen.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2016-11-04 15:33