Höstårsmötet 2016 genomfört
Tisdagen den 22 november 2016 hölls SöGDF:s Höstårsmöte i en av Hedenlunda Slotts, Flen fina lokaler. Mötet var välbesökt från distriktets klubbar. Förutom sedvanliga mötespunkter hade Årsmötet att ta ställning till Verksamhetsinriktningen 2017 samt nödvändiga stadgeändringar, det sistnämnda baserat på beslut från FM i våras. Båda punkterna blev godkända med några smärre ändringar som den nya styrelsen närmast kommer att arbeta mer innan dessa på sedvanligt sätt publiceras. (Dessa underlag finns nu på sina respektive flikar).

Mötet beslutade också att minska antalet styrelsemedlemmar till 6 st exklusive ordföranden, Mikael Larsson som omvaldes.

 

Innan mötet öppnades fick Jan Vinger, Juniorkommitténs ordförande, tillfälle att presentera Juniorverksamheten 2016 såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Av presentationen framgår att det är en mycket omfattande verksamhet som distriktet gör för klubbens ungdomar och mötesdeltagarna var mycket nöjda med det de fick höra och se.

 

Under övriga frågor fick mötet genom Håkan Färm, Gnesta GK, höra om såväl namnbyte av klubben som nya lokaliteter. I skrivande stund avvaktar vi med att skriva mer tills vi fått lite mer "kött på benen" från klubbens ordförande. 

 

Här kommer några bilder från Höstårsmötet:

 

Höstårsmöte 2016

Mikael Larsson, distriktsordförande hälsade välkommen.

 

Höstårsmöte 2016

Jan Vinger presenterade Juniorverksamheten 2016.

 

Höstårsmöte 2016

Mötesdeltagarna lyssnade intresserat på vad Jan hade att berätta.

 

Höstårsmöte 2016

 

 

Höstårsmöte 2016

Christina Pernvi, ansvarig för Domar- Regel- och Handicapkommittén kommenterar
några av sina punkter på Verksamhetsinriktningen 2017.

Mötesordföranden Thomas E Andersson lyssnar intresserat.

 

Höstårsmöte 2016

Hans Gardehall, vice ordförande presenterar initierat årets beräknade utfall samt 

budgeten för 2017.

 

Höstårsmöte 2016

Håkan Färm, Gnesta GK informerar om namnbyte till Grytsberg GK samt om 

nya lokaliteter. Vi avvaktar med spänning om mer detaljer.

 

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2016-11-23 09:10