Förre distriktsordföranden Lars Nordin vald till verksamhetsrevisor inom Svenska Golfförbundet
Vid det extra Förbundsmötet som ägde rum fredagen den 25 november med delegater från hela landet valdes två personer till verksamhetsrevisorer varav den ena var Lars Nordin, tidigare distriktsordförande och hemmahörande i Gripsholms Golfklubb. Vi som var med på mötet och representerade SöGDF var med om en ganska så omständig procedur inför själva valet då detta föregicks av dels fastställandet av inriktningen för verksamhetsrevisorernas ansvarsområde dels hur många som skulle väljas. Nu fastställdes antalet till högst två st.

Hur som helst valdes Lars Nordin och vi från Södermanlands Golfförbund säger stort grattis och lycka till!


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2016-12-08 18:12