Månadens insändare


I Svensk Golf nr 10, 2016 omnämns Södermanland i positiva tongångar. En insändare, Jennie L, önskar tillsammans med sin sambo spela minst en gång per vecka och efterlyser golfklubbar som arrangerar öppna tävlingar. Hon tar Södermanlands golfdistrikt som ett gott exempel där man har ett mycket bra samarbete mellan klubbarna och refererar till det årliga Sörmlandsutbytet. 

Hon menar att andra distrikt borde ta efter denna idé.

För denna insändare i Svensk Golf får Jennie L utmärkelsen "Månadens insändare" och givetvis tycker vi i distriktsstyrelsen att deltagande Sörmlandsklubbar skall ta åt sig det som skrivs i insändaren.

 

Månadens insändare


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2017-01-12 20:44