Är Din klubb intresserad av att starta Handigolfverksamhet?
Helena Brobeck, Handigolf, SGF har i ett utskick till bl.a. vårt distrikt ställt frågan om Din klubb är intresserad av att starta upp en Handigolfverksamhet. Hon kommer gärna på besök, en slags inspirationsträff, och redogör mer i detalj vad som krävs och hur man startar upp samt vilken hjälp som finns initialt. Med sig tar hon utbildningsmaterialet "Handigolf- Se möjligheter". 

Är Din klubb intresserad så hör av Dig direkt till henne.

I denna video med Helena Brobeck får Du veta mer om vad det hela går ut på. 

 

Stimulansbidrag

 

Kontaktuppgifter:
Helena Brobeck
Ansvarig handigolf SGF
Tel:08-622 15 07
E-post:
helena.brobeck@golf.se


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2017-01-26 19:32