Distriktets kursverksamhet har kommit igång.
Först ut var kursen Tävlingsledning och Regler steg 1. Ett drygt tio-tal personer från 4 av distriktets 21 klubbar hade samlats för att ta del av det kursmaterial som Vidar Norén och Thomas E Andersson presenterade denna introduktionskväll. Kursen fortsätter nu närmast på lördag. Det märktes redan från början av lektionen att intresset var stort bland deltagarna allt för att bli så förberedda som möjligt inför stundande golfsäsong.

 

Här följer några bilder från den första lektionen tagna av Björn Janhagen, Utbildningsansvarig i distriktet som också hälsade samtliga välkomna innan lektionen togs över av Vidar och Thomas.

TLR1_Thomas E Andersson

Thomas E Andersson berättar om de olika avsnitten i TLR 1

 

TLR1_Vidar Norén

Vidar Norén berättar om vilken kurslitteratur som framtagits för TLR 1
samt övriga källanvisningar.

 

TLR1_Kursdeltagare

Intresset var stort bland deltagarna.

 

Avslutningsvis passade Björn på att göra reklam för distriktets övriga kurser i vår och hänvisade till hemsidan för mer info om datum och plats.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2017-02-03 15:11