Fler tjejer till golfen
Med detta upprop har en projektgrupp inom distriktet satts ihop för att söka medel hos Södermanlands Golfförbund. Projektets syfte är att finna metoder och aktivt verka för att rekrytera unga flickor upp till 21 år till golfen och därigenom stödja de enskilda golfklubbarna i detta arbete.  

I projektgruppen ingår Eva Asthage, SöGDF projektledare, Monica Falk, Flens GK, Elin Nygren, Eskilstuna GK och Malin Landehag, pro Nyköpings GK och man kommer att jobba med målet att finna metoder och aktivt verka för att rekrytera unga flickor upp till 21 år till golfen och därigenom stödja de enskilda golfklubbarna i detta arbete.  

Projektet omfattar flickor i åldersgrupperna

  • – 12 år
  • 13 – 18 år och
  • 19 – 21 år

med huvudfokus på de två förstnämnda åldersgrupperna, d v s flickor upp t o m 18 år.

 

Södermanlands Golfförbund är ”ägare” av projektet, eftersom det satsas projektpengar därifrån under 2017.  Det är dock distriktets klubbar som aktivt ska verka för och genomföra aktiviteterna ute på klubbarna. En förutsättning för att en klubb ska vara med i projektet, är att klubben ska utse en eller två personer som ska ingå i projektets referensgrupp.

Mer detaljer om projektet ”Fler tjejer till golfen” får klubbordförandena och klubbcheferna på det kommande Vårårsmötet lördagen den 25 mars, 2017 på Hotell Blommenhof, Nyköping.

Uppdaterad projektbeskrivning.

 

Mer info om Vision 50/50 finns på denna länk till SGF.

 

Fotograf: Stefan Christophs

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2017-02-23 13:06