Vårårsmötet 2017 genomfört lördagen den 25 mars på Hotell Blommenhof, Nyköping
Drygt hälften av distriktets totalt 21 st. klubbar var representerade vid Vårårsmötet på Hotell Blommenhof. Traditionsenligt började lördagens program med en Ordförandekonferens där dels distriktets verksamhet i stort inklusive ekonomi, dels aktuella frågor inför kommande Förbundsmöte i april diskuterades.

 

Mikael Larsson, distriktsordförande, hälsade välkommen och inledde mötet med en kort resumé över verksamhetsåret och nämnde bl.a. att Gnesta GK ändrat namn till Grytsberg GK och Wasa Golf till Södertälje Park Golf.

 

Som tidigare framgått under Nyheter på hemsidan har projektet 50/50 kommit igång även i Södermanlands distrikt på initiativ av Eva Asthage och Monica Falk. Det projektet går under namnet ”Fler tjejer till golfen”. Nu under förmiddagspasset fick klubbarna veta vad som är på gång och hur man tänkt fortsätta arbetet. Viktigt nu, menade Eva och Monica, att klubbarna själva hittar intresserade representanter, gärna två st. per klubb att vara med på resan där en av aktiviteterna är ett ”brainstorming” möte den 26 april i Flen. Målet är att stå väl förberedda på Golfens dag den 20 maj. Projektbeskrivning

 

Nästa punkt på programmet var ” Rapport inför SGF Förbundsmöte” med Asta Holm som berättade om turerna kring val av ny förbundsordförande efter Christer Bergfors samt ledamöter till Förbundsstyrelsen. Det är ett digert och komplex arbete för totalt 5 st. valberedare som skall täcka samtliga distrikt i landet.

 

Därefter presenterade sig Anders Hammarström som fr.o.m. nu är ny Klubbrådgivare för bl.a. Södermanland. Ett av hans första uppdrag är en inbjudan till en ERFA-träff den 4 april på Eskilstuna GK. Deltagarna fick också en inblick i det ökade intresset för miljöfrågor och att det blir allt viktigare att kommunicera golfens samhällsnytta ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta ställer också krav på golfklubbar att dokumentera sitt miljöarbete. Det kan GEO OnCourse hjälpa till med.

 

Förmiddagens program gick väldigt fort och det var dags att samlas för lunch innan själva Vårårsmötet började. Första programpunkt var utdelning av förtjänsttecken i Brons, Silver och Guld. Flera av årsmötesdeltagarna verkade vara ovetandes om denna fina gest att uppmärksamma ideella krafter i sina respektive klubbar, varför vice ordföranden fick läsa en bit ur stadgarna för att informera vilka kriterier som krävs och hur poängberäkningen går till. Således redan nu en uppmaning till samtliga klubbordföranden, klubbchefer att studera Bilaga 1 i SöGDF:s stadgar.

 

Följande personer fick förtjänsttecken:

Bronsmärket

Silvermärket

Eva Asthage, Nyköpings GK

Bengt Andersson, Flens GK

Bo Hammarström, Viksbergs GK

Monica Falk, Flens GK

Jan Kemvall, Stallarholmens GK

Christer Ihse, Viksbergs GK

Lars-Erik Persson, Flens GK

Camilla Eriksson, Torshälla GK

 

Ulf Lengberg, Kallfors GK

 

Agneta Ohlson, Fogdö GK

 

Krister Eriksson, Fogdö GK

 

Mikael Larsson, Flens GK

Guldmärket

 

Christina Pernvi, Gripsholms GK

 

Björn Janhagen, Kallfors GK

 

 

Vårårsmötet leddes med van hand av Matts Spångberg, Viksbergs GK. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till delegater till Förbundsmötet i april valdes Ove Randberg, Torshälla GK och Elsina Flach, Åda G&CC. Dessa tillsammans med två från styrelsen representerar Södermanlands Golfförbund.

 

Nedan följer bilder från Vårårsmötet:

Vårårsmöte2017

Delegaterna har satt sig till rätta

 

Vårårsmöte2017

Mikael Larsson, distriktsordförande hälsar välkommen.......

 

Vårårsmöte2017

.....och informerar om dagens program.

 

Vårårsmöte2017

Eva Asthage och Monica Falk informerar om "Fler tjejer till golfen"

 

Vårårsmöte2017

Något om metodiken att nå målet.

 

Vårårsmöte2017

Asta Holm, valberedare i Svenska Golfförbundet presenterar Valberedningens arbete.

 

Vårårsmöte2017

Anders Hammarström, ny Klubbrådgivare i distriktet

 

Vårårsmöte2017

Eva Asthage, glad mottagare av förtjänstecknet i Brons.

 

Vårårsmöte2017

Här får Monica Falk, Flens GK förtjänsttecknet i Silver av Mikael Larsson....

 

Vårårsmöte2017

....liksom Ulf Lengberg, distriktets ordförande i Tävlingskommittén.

 

Vårårsmöte2017

Denna gång är det Mikael Larsson tur att från vice ordföranden Lars Gardehall 

motta förtjänsttecknet i Silver.

 

Vårårsmöte2017

Förtjänsttecknet i Guld mottogs av Björn Janhagen, Kallfors GK 

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2017-03-26 19:27