Ytterligare en ERFA-träff, nu med vår nye klubbrådgivare Anders Hammarström
Tisdagen den 4 april samlades inte mindre än ett 40-tal inbjudna personer till en ERFA-träff på Eskilstuna GK. Målgruppen var bl.a. klubbchefer, kanslister, banchefer och banpersonal.

Temat för dagen var ”Min roll i teamet för klubbens bästa”.

Richard Svalling, klubbchef på Eskilstuna GK, hälsade välkommen och presenterade sin klubb på ett föredömligt sätt.

Därefter tog Anders Hammarström vid och deltagarna fick en del att tänka på när frågan om ”vad är och styr golfklubb samt vad har vi för att förhålla oss till det som bäst gagnar HELA klubben och medlemmarna”. Under en kort stund fick deltagarna fundera och reflektera över denna komplexa frågeställning med sin granne i möteslokalen. Det stod ganska klart för deltagarna att detta är frågor som måste upp på bordet i den egna klubben för att alla skall förstå att samtliga i klubbledning och personal måste vara delaktiga och engagerade.

Det är också viktigt att veta vad en klubbrådgivare arbetar med för frågor vid kontakter med de olika klubbarna. Det kan vara att arbeta med verksamhetsutveckling och tillsammans med bankonsulenterna och juniorkonsulenterna aktivt stötta och hjälpa och utbilda klubbledarna i en rad olika klubbar med att ta fram fakta, analysera nuläget och utarbeta beslutsstöd, men också instruera, implementera, coacha ämnen och områden.

Efter en mycket god lunch på Eskilstuna GK informerade Björn Janhagen, ledamot i distriktsstyrelsen om vad som händer i Sörmland inom de olika områdena i Verksamhetsplanen samt hur besluten kommer till innan de fastställs och publiceras. Ett viktigt område som har hög prioritet under 2017 är projektet Fler tjejer till golfen.

Inbjudna att delta som föreläsare var också Johanna Eriksson, Juniorkonsulent SGF, Carl-Johan Lönnberg, Bankonsulent, SGF för att prata om sina specialområden som Juniorverksamheten och den medverkar till en positiv utveckling för HELA klubben respektive GEO-certifieringen och varför den är viktig ur ett hållbarsperspektiv.

ERFA-träffen avslutades med att Patrik Jonsson, Coach damlandslaget/damproffs SGF, som med intressanta bilder tog oss tillbaka till OS i Rio förra året med tonvikten förlagd förstås på Henrik Stensons insatser och firandet av OS-silvret. Dessutom fick vi en inblick i hur OS-delegaterna levde och verkade i OS-byn.
”Med tanke på från vilka länder som medaljörerna kommer ifrån på såväl herr- som damsidan kan vi förvänta oss ett ännu starkare fokus på golfen som OS-sport”, menade Patrik som redan har börjat förbereda sig för sin viktiga uppgift inför OS i Tokyo 2020.

 

Här följer några bilder från ERFA-träffen.

ERFA träff 4 april 2017

Anders Hammarström, klubbrådgivare, öppnar mötet och lämnar över ordet till.....

 

ERFA träff 4 april 2017

.....Richard Svalling, Klubbchef på Eskilstuna GK.

 

ERFA träff 4 april 2017

Johanna Eriksson, Juniorkonsulent SGF om hur organisera juniorverksamheten på klubben.

 

ERFA träff 4 april 2017

Carl-Johan Lönnberg, Bankonsulent SGF om det allt viktigare miljöarbetet.

 

ERFA träff 4 april 2017

Patrik Jonsson, Coach damlandslag/damproffs SGF om sitt mycket intressanta,

men krävande uppdrag.

 

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2017-04-05 21:37