Påminnelse om Ordförandekonferensen
Igår gick en påminnelse ut om Ordförandekonferensen som äger rum fredagen och lördagen den 29-30 september i Eskilstuna. Inför denna konferens uppmanas klubbarnas företrädare att med stöd av nuvarande Verksamhetsinriktning 2017-2018 studera förslaget till ny Verksamhetsinriktning, gällande 2019-2020. Under genomgången får vi stöd från SGF genom dess Generalsekreterare Gunnar Håkansson. Det är viktigt att innehållet därefter kommuniceras ut i klubbarna så att medlemmarna känner till vad som sker inom svensk golf och vad man har för mål. Det gäller golfklubben, golfspelet, golfspelarna, golfledarna och golfen&sammhället. Det är därför av synnerligen vikt att så många som möjligt av distriktets klubbar finns representerade på Ordförandekonferensen.

 

Vad är Du som klubbmedlem intresserad av och hur får Du reda på vad Din klubb står i de olika frågeställningarna? 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2017-09-15 10:43