Från Ordförandekonferensen den 29-30 september
Traditionsenligt började man med golfspel på Eskilstuna GK innan det var dags att bege sig till Elite Stadshotellet Eskilstuna där konferensen var förlagd.

Innan middagen samlades deltagarna för mingel och prisutdelning. Alla var naturligtvis nyfikna på vem (läs vilken klubb) som skulle få ta emot det prestigefyllda vandringspriset som sedan förra året innehafts av Kallfors GK. Det blev Strands GK genom Paul Anderson, som med 72 slag före TKO Ulf Lengberg, 73 slag och Matts Spångberg, Viksbergs GK, 74 slag fick ta emot Vandringspriset av distriktsordföranden Mikael Larsson.

 

Lördagen startade med ett möte mellan Valberedningen och klubbordförandena innan Mikael Larsson kunde hälsa samtliga välkomna till 2017 års Ordförandekonferens. Han konstaterade något besviken att han hade förväntat sig en större anslutning från klubbarna. Nu var endast 49 % närvarande. Om inte ordföranden kan närvara går det alldeles utmärkt att skicka en ersättare. På så sätt får ju klubbarna möjlighet att vara uppdaterade vad som händer både i distriktet och i golfsverige i övrigt.

 

Först ut var Asta Holm, som ingår i SGFs Valberedning och ansvarar för kontakterna med Gotland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Jämtland-Härjedalen. Hon berättade om vad som sker inför nästa Förbundsmöte och menade att samtliga klubbar har möjlighet att komma med förslag på lämpliga personer.

 

Gunnar Håkansson, Generalsekreterare i SGF fick sedan ordet som började med att presentera ett antal personer som också kommit till detta möte, nämligen Malin Pellborn, Styrelseledamot i SGF, Petra Lindström, SPELARUTVECKLING, JUNIOR OCH ELIT, Johanna Eriksson, Juniorkonsulent och Roger Andersson, Chef Marknad och Kommunikation.

Gunnar Håkansson fortsatte därefter att göra en kort resumé av det pågående arbetet med Verksamhetsinriktning 2019-2020 som i princip grundar sig på nu gällande 5 huvudpunkter i Verksamhetsinriktning 2017-2018. Samtliga klubbordföranden hade fått ut diskussionsmaterialet inför detta möte och under ledning av Malin Pellborn vidtog en diskussion om vad som känns bra och riktigt med förslagen allt för att golfverksamheten skall utvecklas så bra som möjligt.

Det finns utmaningar: Endast 28 % kvinnor, fortfarande slutar för många att golfa, även om nettotillströmningen är god, svårigheter att få klubbmedlemmar att ställa upp i verksamheten, t.ex. som golfledare var några punkter som diskuterades.

 

Bra att känna till.

Golfens dag 2018: 26 maj.

Seminarier för golfledare: 20 februari i Eskilstuna

Nytt hcp-system introduceras 2020.

App i mobilen med hela golfens regelbok.

 

Eva Asthage och Monica Falck rapporterade om projektet Tjejsatsning och dess fortskridande. Till sin hjälp hade de Gary Cosford, klubbchef Nyköpings GK som berättade om olika satsningar som man gjort på i hans klubb allt för att få fler tjejer att intressera sig för golfen som sport.

 

Ordförandekonferensen avslutades med en avrundning och tillfälle till frågor.

 

Därefter tackade Mikael Larsson för en givande konferens och passade på att påminna om att Höstårsmötet äger rum den 21 november på Hotell Rogges i Strängnäs.

 

Här följer några bilder:

Ordförandekonferensen 2017

En glad Paul Anderson, Strands GK mottar Vandringspriset av Mikael Larsson,

Distriktsordförande.

  

Ordförandekonferensen 2017

Ordföranden Mikael Larsson hälsar välkommen.

 

Ordförandekonferensen 2017

Några av deltagarna på Ordförandekonferensen. 

 

 Ordförandekonferensen 2017

Asta Holm, Valberedningen i SGF berättar om dess uppgifter och planeringen

inför nästa Förbundsmöte.

 

Ordförandekonferensen 2017

Gunnar Håkansson, Generalsekreterare om arbetet med Verksamhetsinriktningen 2019-2020.

 

Ordförandekonferensen 2017

Malin Pellborn, styrelseledamot i Förbundsstyrelsen presenterar sig.

 

Ordförandekonferensen 2017

Hon ledde därefter diskussionerna kring Verksamhetsinriktningen 2019-2020.

 

Ordförandekonferensen 2017

Monica Falck och Eva Asthage hade mycket att berätta om hur projektet

"Fler tjejer till golfen" fortskrider.

   


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2017-10-01 13:11