Nu finns Årsmöteshandlingarna på hemsidan


Nu finns Årsmöteshandlingarna för Höstårsmötet den 21 november 2017 tillgängliga även på hemsidan. Sedan några dagar har dessa också sänts ut till distriktets klubbar.

 

Höstårsmötet hålls på Rogges i Strängnäs.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2017-11-09 15:11